KALİTE KONTROL

KALİTE KONTROL

• Periyodik olarak kaptajın fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik kontrolleri yapılır.

• İsale hattından gelen su, fabrika alanındaki depolara giriş ve çıkış noktalarından ve bu aşamadan sona dolum noktalarından alınan AYDER SU İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen fiziksel, kimyasal, ve mikrobiyolojik parametreler açısından analiz edilir.

• Laboratuarımız kimyasal ve bakteriyolojik olarak gerekli analizleri yapabilecek düzeyde elemanlara ve ekipmana sahiptir.Kimya laboratuarında analizler fotometrik ve titrasyon yöntemiyle yapılırken, mikrobiyolojik analizler; memran filtrasyon yöntemi kullanılarak yapılır.

• Üretim hattı üzerinde tespit edilen kritik noktalarda eleman istihdam edilerek suyumuzun fiziksel kriterleri incelenir.

• Kaptajdan nihai ürüne kadar her aşamada yapılan kontroller sonucu suyun sevkine karar verilir Kaçkar Dağları’ nın eşsiz lezzeti AYDER DOĞAL KAYNAK SUYU tüketiciye ulaşır.